Magnesium Sulfate MgSO4 là gì và công dụng như thế nào

Magnesium Sulfate MgSO4 dùng trong thuốc nhuận tràng, khử trùng và thử trong thí nghiệm, là một trong các loại thuốc quan trọng nhất và cần thiết trong y tế

0983838250