Magnesium Oxide (MgO) là gì và giới thiệu và ứng dụng của hợp chất

Magnesium Oxide là một hợp chất oxit của magie và thuộc nhóm oxit kiềm thổ với công thức hóa học đó là MgO. Đây là hóa chất tồn tại ở dạng rắn với dạng bột màu trắng, không mùi.

0983838250