Magnesium nitrate (Magie nitrat) được ứng dụng như thế nào?

Magnesium Nitrate là một muối tinh thể, có màu trắng. Phân tử khối là 148 gam/mol. Trong không khí Magie nitrat có khả năng hút ẩm rất tốt và tồn tại dưới dạng Hexa nitrat Mg(NO3)2 . 6H2O.

0983838250