Magnesium Hydroxide là gì – giới thiệu và ứng dụng của hóa chất

Magnesium Hydroxide là một hợp chất vô cơ có công thức hóa học Mg(OH)2. Hợp chất vô cơ này có phân tử khối là 58 gam/ mol.

0983838250