Magnesium Carbonate (magie cacbonat) được điều chế như thế nào?

Magnesium Carbonate hay còn gọi là Magie cacbonat, là một muối vô cơ tồn tại chủ yếu ở dạng khoáng chất trong tự nhiên, muối khan còn được gọi là Magnesit có công thức hóa học là MgCO3.

0983838250