Link Silica (SiO2) là gì – Giới thiệu và ứng dụng của hoá chất

Link Silica (SiO2) hay cacbon trắng, khói trắng silica, than trắng… đây là một dạng tồn tại khác của hợp chất silica (silic dioxit). Hợp chất này tồn tại ở trạng thái rắn, có màu trắng.

0983838250