Sodium Linear Alkylbenzene Solfonate (LAS) là hóa chất gì ?

Sodium Linear Alkylbenzene Solfonate ( hóa chất LAS ) có dạng lỏng, sệt màu vàng nhạt hoặc màu vàng nâu, là chất hoạt động bề mặt anion, dễ bị phân hủy nên đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường

0983838250