Lactose – Giới thiệu và công dụng của đường Lactose trong đời sống

Lactose là một loại đường có trong sữa và các chế phẩm từ sữa. Lượng đường lactose chiếm khoảng 2% đến 8% tổng trọng lượng sữa. Lactose là chất rất quan trọng vì nó cung cấp đến 40%năng lượng.

0983838250