Kẽm Sulfate (ZnSO4) Giới thiệu và Ứng dụng thực tế

Kẽm Sulfate hay Zinc Sulfate có công thức là ZnSO4, đây là một muối vô vơ của kim loại kẽm. Còn được biết đến với tên gọi như trắng vitriol hay goslarite.

0983838250