Zinc Oxide (ZnO) – Giới thiệu và ứng dụng của hoá chất

Zinc Oxide ZnO tồn tại ở trạng thái rắn, dạng bột màu trắng, không tan trong nước. Trong tự nhiên thì Zinc Oxide tồn tại ở dạng khoáng zincite.

0983838250