Kẽm Cromat Zinc Chromate (ZnCrO4) ứng dụng là gì

Kẽm Cromat còn có tên là Zinc Chromate, được sử dụng như chất chống ăn mòn. Kẽm Cromat dùng để tạo màu cho sơn chống gỉ, cao su, dầu, chăn và vải bạt và màu khác.

0983838250