Kali Silicate lỏng (K2SiO3) là gì và công dụng như thế nào

Potassium Silicate còn được gọi là hóa chất Kali Silicate là một hợp chất vô cơ, có công thức K2SiO3, thường ở dạng chất rắn màu trắng hoặc dung dịch không có màu, trong suốt.

0983838250