Javen – Giới thiệu và công dụng của nước tẩy NaClO

Nước Javen hay dung dịch NaClO – đây là một hợp chất có tính oxy hóa rất mạnh, là một đại diện điển hình cho muối nhóm Axit Hypocloric (HClO).

0983838250