Iso Propyl Alcohol (gọi tắt là IPA) được ứng dụng như thế nào?

Iso Propyl Alcohol là một chất lỏng không màu; dễ bay hơi, có công thức hóa họclà C3H7OH, hợp chất này còn được gọi với những tên gọi khác nhau như isopropanol, dimethyl carbinol,

0983838250