Hạt trao đổi ion (Ion Exchange Resin) là gì và công dụng ra sao

Hạt trao đổi ion phục vụ cho các thiết bị và hệ thống lọc nước tạo ra nguồn nước sạch sử dụng cho sinh hoạt hoặc công nghiệp, hạt nhựa trao đổi ion Purolite C-100 được ứng dụng rộng rãi.

0983838250