Axit Humic và Fulvic trong nông nghiệp được ứng dụng ra sao

Các chất humic được chia thành hai nhóm chính gồm axit humic và fulvic có trong đất và trầm tích, có rất nhiều ứng dụng trong nông nghiệp và đời sống và mang lại lợi ích kinh tế

0983838250