Humate Urea là gì – Giới thiệu và công dụng của sản phẩm

Humate Urea là đạm đen với công thức đặc biệt sẽ làm tăng hiệu suất sử dụng, giảm quá trình thất thoát đạm, bổ sung các chất dinh dưỡng đặc biệt, làm tăng năng suất và chất lượng nông sản.

0983838250