Giới thiệu hóa chất hydroxy propyl methyl cellulose (hay gọi là HPMC)

Hydroxy propyl methyl cellulose là chất kết dính bề mặt, dễ dàng hòa tan trong nước vì nó là một loại non-ionic, có độ ph đặc biệt rất ổn định, có khả năng bám dính tốt.

0983838250