Dinatri Hydrophosphat (Na2HPO4) là hóa chất gì?

Dinatri Hydrophosphat là một muối vô cơ có công thức hóa học là Na2HPO4, ngoài ra hợp chất vô cơ này còn được gọi với các tên gọi khác như: Natri hydro orthophotphat, natri photphat dibazo, …

0983838250