Hồ Mềm Carsofter – Giới thiệu hóa chất và ứng dụng thực tế

Hồ mềm vải được dùng trong ngành dệt nhuộm như một hóa chất phổ biến. Tùy theo từng loại vải, yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất mà điều chỉnh liều lượng sử dụng

0983838250