Guar Gum là gì và giới thiệu về hợp chất Guar Gum

Guar Gum là gì, hợp chất Guar Gum là một hợp chất hữu cơ có cấu trúc polyme hay đây chính là một polysaccharide chứa đường galactose và đường manose được liên kết với nhau.

0983838250