Glyceron Mono Stearate (GMS) và ứng dụng của hoá chất

GMS hay Glyceron Mono Stearate hay Glycerin Mono Stearate. Đây là một hợp chất hữu cơ có danh pháp IUPAC là 2 – dihydroxy propyl octadecanoat. GMS có khối lượng phân tử là 357 đvC

Danh mục:
0983838250