Glycerine – Giới thiệu và ứng dụng của hóa chất

Hoá chất glycerine có công thức hóa học là: C3H5(OH)3, CH2OH CHOH CH2OH. Hóa chất glycerine là chất lỏng, sánh hơi sệt, trong suốt, không mùi

0983838250