Glucose có những ứng dụng gì trong đời sống?

Glucose là một chất rắn, dạng tinh thể màu trắng, tan tốt trong nước, có vị ngọt đặc trưng, ngọt thanh nhẹ, có vai trò quan trọng trong đời sống con người và loại động thực vật.

0983838250