Gibberellic Acid GA3 là gì – giới thiệu và công dụng của hóa chất

Acid gibberellic (GA3) có công thức C19H22O6 –GA3, đây là một axit hữu cơ được biết đến như một hoocmon tồn tại trong các loài thực vật.

0983838250