Fulvic acid (công thức hóa học C14H12O8) được sản xuất như thế nào?

Acid Fulvic (C14H12O8) là một thành phần chính của mùn đất, tồn tại ở dạng bột màu nâu vàng, còn là thành phần trong than đá, đất tại các con suối hẹp nước nông, thành phần trong nước biển.

0983838250