Formol là gì và giới thiệu thông tin hóa chất và ứng dụng

Formaline – Formol – Formaldehyde là dung dịch lỏng, không màu, có mùi hắc mạnh và độc,làm chất khử trùng, chất phụ gia trong một số ngành công nghiệp…

0983838250