Formaldehyde Tinh Khiết – Giới thiệu hóa chất và ứng dụng

Phóc-môn là tên gọi thông thường của chất formaldehyde được xếp vào loại hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs – Volatile Organic Compounds). Mùi hăng nồng, có thể phát hiện ở nồng độ 1 ppm

0983838250