Ethanol Cồn thực phẩm – Giới thiệu và Ứng dụng của sản phẩm

Ethanol Cồn thực phẩm là hợp chất hữu cơ có công thức là C2H5OH được loại bỏ hết các tạp chất. Ethanol là một hợp chất tồn tại ở trạng thái lỏng, không màu

0983838250