EDTA Kẽm (hay còn gọi là EDTA Zinc) có công thức hóa học là gì?

EDTA Kẽm được sử dụng như một phân bón cung cấp nhóm dinh dưỡng vi lượng mà vi lượng này rất cần thiết cho cây đó chính là kẽm. Trong cây, kẽm đóng vai trò rất quan trọng.

0983838250