EDTA Copper (hay còn gọi là EDTA Cu) có những ứng dụng gì?

EDTA Copper hay EDTA Đồng là một muối tồn tại ở trạng thái rắn, ở dạng bột, màu xanh đặc trưng của các muối đồng. phân tử lượng là 398 gam/mol.

0983838250