Edta 2Na Ethylendiamin Tetraacetic Acid được ứng dụng như thế nào?

Ethylendiamin Tetraacetic Acid Edta 2Na tồn tại ở trạng thái rắn, dạng bột màu trắng, tan được trong nước, không mùi, được biết đến là một hóa chất được sử dụng trong rất nhiều các lĩnh vực khác nhau.

0983838250