Dimethylformamide (DMF) là gì và giới thiệu về hóa chất DMF

DMF là gì (dimethylformamide) (CH3)2NCOH , C3H7OCN, tên làDMF, là một dung môi phân cực, trạng thái lỏng, màu nhạt hoặc không màu, không mùi,tan vô hạn trong nước và một số dung môi hữu cơ khác

0983838250