Dioctyl phthalate (hay gọi tắt là: DOP) có những ứng dụng nào?

Dioctyl Phthalate là chất hóa dẻo không màu, hơi sệt, hòa tan trong dầu nhưng không hòa tan trong nước, là một loại Phthalate có thể trộn lẫn và tương hợp với các chất hoá dẻo đơn phân tử.

0983838250