Phthalate là gì và giới thiệu về hóa chất C16H22O4

Phthalate là gì, C16H22O4 tồn tại ở trạng thái lỏng nhớt nhẹ, có sắc vàng đến vàng rất nhạt đôi khi là không màu, có mùi thơm nhẹ – mùi đặc trưng của nhómbenzen.

0983838250