Diammonium phosphate (DAP) có công dụng gì ?

Diammonium phosphate DAP là một trong một loạt các muối ammonium phosphate; hòa tan trong nước, có thể được tạo thành khi amoniac phản ứngvới axit photphoric H3PO4, được sử dụng như một loại phân bón

0983838250