Dextrose (hay còn gọi là D–Glucoze) được ứng dụng như thế nào ?

Dextrose monohydrate có công thức hóa học là C6H12O6 và phân tử lượng là 180 đvc. Dextrose monohydrate được tìm thấy trong cấu trúc của tinh bột mì.

0983838250