Diethanolamine DEA là gì và ứng dụng như thế nào

Hóa chất Diethanolamine DEA là một hợp chất hữu cơ, hợp chất đa chức, dạng lỏng, không màu. Công thức hóa học của hóa chất là HN(CH2CH2OH)2, có tính chất của một alcol là ưa nước.

0983838250