DCP (Dicalcium phosphate) là hóa chất gì?

DCP ( Dicalcium phosphate ) là một muối vô cơ có công thức hóa học là CaHPO4. Ngoài ra DCP còn có tên gọi là Canxi photphate dibasic hoặc Canximonohydrogen phosphate. Khối lượng phân tử bằng 136 gam/ mol

0983838250