Sodium dichloroisocyanurate (gọi tắt là sdic) là chất gì?

Sodium Dichloroisocyanurate là một chất oxy hoá và chất clo hóa mạnh, hòa tan trong nước. Nó rất hiệu quả và khá an toàn khi sử dụng, có khả năng kháng nấm.

0983838250