Đá nâng là gì và giới thiệu về hóa chất và ứng dụng

Đá nâng dùng nâng độ pH của nước, bổ sung chất khoáng, xử lý nước tốt nhất, tan dần trong nước, bổ sung định kỳ khoảng 6 tháng, không cần rửa

0983838250