Cyclohexanone (Dầu ông già) Giới thiệu và Ứng dụng

Cyclohexanone được sử dụng điều chỉnh tốc độ bay hơi trong gia công nhựa PVC. Tẩy trắng, chống hút ẩm bề mặt trong ngành sơn và một số ngành khác

0983838250