Đồng Sulfate – giới thiệu hóa chất và ứng dụng CuSO4 khan

Đồng sulfate CuSO4 khan có dạng tinh thể màu xanh tươi; thường màu xanh dương hoặc xanh ngọc, dùng làm thuốc trừ sâu, chất cầm màu, mạ điện,..

0983838250