Copper Sulfate Crystal (công thức hóa học Cu) có những đặc điểm gì?

Copper Sulfate Crystal là kim loại dẻo có độ dẫn điện và dẫn nhiệt cao, mềm và dễ uốn. được sử dụng làm chất dẫn nhiệt và điện và vật liệu xây dựng.

0983838250