Coca amidopropyl betain (gọi tắt là CAB) là hóa chất gì?

Hóa chất Coca Amidopropyl Betain (CAB) dạng lỏng, màu vàng nhạt đến trong suốt. CAB có tác dụng kháng sinh được sử dụng trong các sản phẩm vệ sinh cá nhân.

0983838250