Cobalt Sulfate CoSO4 là gì và được ứng dụng như thế nào

Cobalt sulfate (CoSO4) là một muối vô cơ có công thức hóa học là CoSO4 hay còn gọi là muối Coban (II) Sunfat. Có công
thức hóa học là CoSO4.7H2O. Muối Cobalt Sulfate tồn tại ở trạng thái rắn và ứng dụng nhiều trong công nghiệp

0983838250