Cobalt chloride tinh khiết là gì và giới thiệu hóa chất CoCl2

Hóa chất cobalt chloride tinh khiết là một hợp chất vô cơ của coban và clo, với công thức hóa học là CoCl2. Nó thường có mặt ở dạng ngậm 6 nước CoCl2.6H2O.

0983838250