Chloramine T được ứng dụng ra sao trong tự nhiên ?

Chloramine t là một muối tan vừa phải trong nước, tan ít trong dung môi ethanol, không tan trong dung dịch benzen và ete. Đây là một muối tồn tại ở dạng bột màu trắng, mịn.

0983838250