Chất tạo bọt là gì và giới thiệu hóa chất Sodium Lauryl Sulfate (SLS)

Chất tạo bọt Sodium Lauryl Sulfate có công thức hóa học: CH3(CH2)11OSO3Na, Số CAS: 151-21-3. Hóa chất Sodium Lauryl Sulfate có dạng hạt con sùng màu trắng

Danh mục:
0983838250