Giới thiệu tổng quan về Chất Điều Vị I + G

Chất Điều Vị I+G là một phụ gia thực phẩm, có thành phần gồm 2 muối Sodium có tên gọi sau : Disodium 5′ – inosine và DISODIUM 5′-GUANYLATE.

0983838250